Oblastná predvoľba 29 / +3629Oblastná predvoľba:29     (+36 29)
Mesto/obec alebo kraj:Monor

Krajina:

Maďarsko