Oblastná predvoľba 302 / +1302Oblastná predvoľba:302     (+1 302)
Mesto/obec alebo kraj:Delaware

Krajina:

Spojené štáty