Oblastná predvoľba 32 / +26332Oblastná predvoľba:32     (+263 32)
Mesto/obec alebo kraj:Mvuma

Krajina:

Zimbabwe