Oblastná predvoľba 36 / +26336Oblastná predvoľba:36     (+263 36)
Mesto/obec alebo kraj:Ngundu

Krajina:

Zimbabwe