Oblastná predvoľba 42 / +5142Oblastná predvoľba:42     (+51 42)
Mesto/obec alebo kraj:San Martín

Krajina:

Peru