Oblastná predvoľba 421 / +218421Oblastná predvoľba:421     (+218 421)
Mesto/obec alebo kraj:Yefren

Krajina:

Líbya