Oblastná predvoľba 421 / +218421Oblastná predvoľba:421     (+218 421)
Mesto/obec alebo kraj:Yefren

Krajina:

LíbyaPredpona 421 je kód oblasti Yefren. A Yefren sa nachádza v Líbya. Ak ste mimo územia Líbya a chcete zavolať osobe v Yefren, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Líbya je +218, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Yefren, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +218 421.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +218 421, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Yefren, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 00218 421.
Kalkulačka telefónnych čísel


Oblastná predvoľba 421 / +218421 (Líbya)