Oblastná predvoľba 4355 / +9764355Oblastná predvoľba:4355     (+976 4355)
Mesto/obec alebo kraj:Tsetseg (Khushuut)

Krajina:

Mongolsko