Oblastná predvoľba 44 / +4144Oblastná predvoľba:44     (+41 44)
Mesto/obec alebo kraj:Zurich

Krajina:

Švajčiarsko