Oblastná predvoľba 4448 / +9764448Oblastná predvoľba:4448     (+976 4448)
Mesto/obec alebo kraj:Bogd

Krajina:

MongolskoPredpona 4448 je kód oblasti Bogd. A Bogd sa nachádza v Mongolsko. Ak ste mimo územia Mongolsko a chcete zavolať osobe v Bogd, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Mongolsko je +976, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Bogd, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +976 4448.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +976 4448, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Bogd, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 00976 4448.
Kalkulačka telefónnych čísel


Oblastná predvoľba 4448 / +9764448 (Mongolsko)