Oblastná predvoľba 4658 / +9764658Oblastná predvoľba:4658     (+976 4658)
Mesto/obec alebo kraj:Urgamal

Krajina:

Mongolsko