Oblastná predvoľba 522 / +595522Oblastná predvoľba:522     (+595 522)
Mesto/obec alebo kraj:Caaguazu

Krajina:

Paraguaj