Oblastná predvoľba 5353 / +3805353Oblastná predvoľba:5353     (+380 5353)
Mesto/obec alebo kraj:Zinkiv

Krajina:

Ukrajina