Oblastná predvoľba 539 / +595539Oblastná predvoľba:539     (+595 539)
Mesto/obec alebo kraj:Sapukai

Krajina:

Paraguaj