Oblastná predvoľba 553 / +595553Oblastná predvoľba:553     (+595 553)
Mesto/obec alebo kraj:Tebicuary

Krajina:

Paraguaj