Oblastná predvoľba 647 / +1647Oblastná predvoľba:647     (+1 647)
Mesto/obec alebo kraj:Ontario (Toronto)

Krajina:

Kanada