Oblastná predvoľba 659 / +267659Oblastná predvoľba:659     (+267 659)
Mesto/obec alebo kraj:Gantsi

Krajina:

Botswana


Oblastná predvoľba 659 / +267659 (Botswana)


Predpona 659 je kód oblasti Gantsi. A Gantsi sa nachádza v Botswana. Ak ste mimo územia Botswana a chcete zavolať osobe v Gantsi, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Botswana je +267, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Gantsi, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +267 659.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +267 659, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Gantsi, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 00267 659.
Kalkulačka telefónnych čísel