Oblastná predvoľba 68 / +9268



Oblastná predvoľba:68     (+92 68)
Mesto/obec alebo kraj:Rahim Yar Khan

Krajina:

Pakistan