Oblastná predvoľba 72 / +24472Oblastná predvoľba:72     (+244 72)
Mesto/obec alebo kraj:Benguela

Krajina:

Angola