Oblastná predvoľba 77 / +97777Oblastná predvoľba:77     (+977 77)
Mesto/obec alebo kraj:Sandikharka

Krajina:

NepálPredpona 77 je kód oblasti Sandikharka. A Sandikharka sa nachádza v Nepál. Ak ste mimo územia Nepál a chcete zavolať osobe v Sandikharka, okrem kódu oblasti potrebujete aj kód krajiny pre krajinu, do ktorej chcete zavolať. Kód krajiny pre Nepál je +977, takže ak ste v Slovensko a chcete zavolať osobe v Sandikharka, musíte pred telefónne číslo tejto osoby zadať +977 77.

Nula pred kódom oblasti sa v tomto prípade vynechá.

Symbol plus na začiatku telefónneho čísla sa zvyčajne môže používať v tomto formáte. Je však bežnejšie nahradiť symbol plus poradím čísel, ktoré telefónnu sieť upozorňujú, že chcete vytočiť telefónne číslo v inej krajine. ITU odporúča používať 00, čo sa tiež využíva v mnohých krajinách, vrátane všetkých európskych krajín.

Ako alternatívu k +977 77, ktoré musíte umiestniť pred telefónne číslo osoby v Sandikharka, aby ste im zavolali z Slovensko, môžete tiež použiť 00977 77.
Kalkulačka telefónnych čísel