Oblastná predvoľba 77 / +97777Oblastná predvoľba:77     (+977 77)
Mesto/obec alebo kraj:Sandikharka

Krajina:

Nepál