Oblastná predvoľba 811 / +7811Oblastná predvoľba:811     (+7 811)
Mesto/obec alebo kraj:Pskov Oblast

Krajina:

Rusko