Oblastná predvoľba 814 / +7814Oblastná predvoľba:814     (+7 814)
Mesto/obec alebo kraj:Republic of Karelia

Krajina:

Rusko