Oblastná predvoľba EmsdettenMesto/obec alebo kraj:Emsdetten
Oblastná predvoľba:02572     (+492572)

Krajina:

Nemecko