Oblastná predvoľba ErolzheimMesto/obec alebo kraj:Erolzheim
Oblastná predvoľba:07354     (+497354)

Krajina:

Nemecko