Oblastná predvoľba FeuchtwangenMesto/obec alebo kraj:Feuchtwangen
Oblastná predvoľba:09852     (+499852)

Krajina:

Nemecko