Oblastná predvoľba GeratskirchenMesto/obec alebo kraj:Geratskirchen
Oblastná predvoľba:08728     (+498728)

Krajina:

Nemecko