Oblastná predvoľba LagonissiMesto/obec alebo kraj:Lagonissi
Oblastná predvoľba:2291     (+30 2291)

Krajina:

Grécko