Oblastná predvoľba LangenwetzendorfMesto/obec alebo kraj:Langenwetzendorf
Oblastná predvoľba:036625     (+4936625)

Krajina:

Nemecko