Oblastná predvoľba Markt SchwabenMesto/obec alebo kraj:Markt Schwaben
Oblastná predvoľba:08121     (+498121)

Krajina:

Nemecko