Oblastná predvoľba MonemvasiaMesto/obec alebo kraj:Monemvasia
Oblastná predvoľba:2732     (+30 2732)

Krajina:

Grécko