Oblastná predvoľba TubasMesto/obec alebo kraj:Tubas
Oblastná predvoľba:0925     (+970925)

Krajina:

Palestína