Oblastná predvoľba UntersiemauMesto/obec alebo kraj:Untersiemau
Oblastná predvoľba:09565     (+499565)

Krajina:

Nemecko