Oblastné predvoľby Ascension

Oblastné predvoľby pre Ascension:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.U.S. Base2

Oblastné predvoľby Ascension