Oblastné predvoľby Benin

Oblastné predvoľby pre Benin:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Ganhi2131
2.Godomey2135

Oblastné predvoľby Benin