Oblastné predvoľby Česko

Oblastné predvoľby pre Česko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Hradec Králové49

Oblastné predvoľby Česko