Oblastné predvoľby Česko

Oblastné predvoľby pre Česko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Karlovy Vary35

Oblastné predvoľby Česko