Oblastné predvoľby Komory

Oblastné predvoľby pre Komory:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Domoni760
2.Domoni770

Oblastné predvoľby Komory