Oblastné predvoľby Konžská demokratická republika

Oblastné predvoľby pre Konžská demokratická republika:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Kasai-Oriental04
2.Katanga02
3.Kinshasa01

Oblastné predvoľby Konžská demokratická republika