Oblastné predvoľby Palestína

Oblastné predvoľby pre Palestína:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Salfit0929

Oblastné predvoľby Palestína