Oblastné predvoľby Sierra Leone

Oblastné predvoľby pre Sierra Leone:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Freetown22

Oblastné predvoľby Sierra Leone