Oblastné predvoľby Švajčiarsko

Oblastné predvoľby pre Švajčiarsko:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Geneva22

Oblastné predvoľby Švajčiarsko