Oblastné predvoľby Taiwan

Oblastné predvoľby pre Taiwan:

Mesto/obec alebo kraj Oblastná predvoľba
1.Nantou049

Oblastné predvoľby Taiwan