Smerové telefónne číslo / telefónny kód krajiny +44 / 0044

Zadajte názov krajiny alebo telefónne smerovacie číslo krajiny / telefónny kód krajiny:

Uskutočnite hovor z krajiny

do krajinyPrajeme vám príjemnú cestu a / alebo úspešné obchodné jednanie!Smerové telefónne číslo / telefónny kód krajiny +44 / 0044 / 01144

Smerové telefónne číslo / telefónny kód krajiny +44 / 0044 / 01144: Man

Pokyny na použitie: Smerové telefónne číslo / telefónny kód krajiny pre medzinárodné telefónne hovory sú podobné ako miestne telefónne predvoľby pre mestá pri volaní v rámci krajiny. Samozrejme to neznamená, že miestne telefónne predvoľby je možné vynechať v prípade volania do zahraničia. V prípade medzinárodných hovorov je potrebné začať vytáčanie zadaním smerového telefónneho čísla krajiny, ktorý zvyčajne začína 00s a následne je potrebné zadať národnú telefónnu predvoľbu oblasti, avšak vo všeobecnosti bez úvodnej nuly. Na záver je potrebné (tak ako zvyčajne) zadať číslo osoby, ktorej chcete zavolať. Takže číslo '08765.123456', ktoré použijete na uskutočnenie hovoru v krajine Nemecko sa v prípade hovorov z Rakúska, Švajčiarska alebo inej krajiny zmení na číslo '0049.8765.123456'.


Medzinárodné telefónne predvoľby +44 / 0044 / 01144